NARKOTYKI
CIEKAWOSTKI


ŚRODKI WZIEWNEŚrodki wziewne

Najczęściej stosowanym środkiem jest Butapren. Trochę mniej rozpowszechnione jest stosowanie takich środków chemicznych jak: terpentyna, lakier do włosów, płyn przeciw zamarzaniu wody, środki do czyszczenia metali, zmywacze do paznokci, środki piorące, eter, rozpuszczalniki do farb, benzyna itp.

Substancje te, wraz z heroiną i morfiną, barbituranami (lekami nasennymi i uspokajającymi) oraz alkoholem należą do grupy środków, które hamują, a w dużych stężeniach porażają funkcje układu nerwowego.

Wdychanie oparów tych substancji wstrzymuje naturalny dopływ tlenu do mózgu i powoduje obumieranie tysięcy komórek (neuronów).

Spośród środków uspokajających lotne substancje chemiczne (opary) najłatwiej dostają się do mózgu. Są one bardziej trujące niż heroina, uważana za najniebezpieczniejszy narkotyk świata.

Małe dawki mają działanie słabsze, nie oznacza to jednak, że są one mniej toksyczne.

Przy wdychaniu oparów zakłóceniu ulega najpierw funkcjonowanie mózgu właściwego, potem móżdżku, wreszcie samego rdzenia.

Niedotlenienie mózgu powoduje pogorszenie się zdolności oceny rzeczywistości. W konsekwencji tego można spowodować wypadek, sprowokować bójkę, dokonać gwałtu, kradzieży, czy nawet zabójstwa i to bez świadomości czynu. Niedotlenienie mózgu powoduje ponadto utratę zainteresowań, apatię, choroby umysłowe, nasila skłonności samobójcze.

Efekty oczekiwane w pierwszej fazie przypominają działanie alkoholu.

Zanika poczucie ograniczeń i hamulców, pojawia się natomiast uczucie radości, dobrego samopoczucia, odprężenia, pobudzenia i euforii. Stany te jednak szybko mijają.

Alkohol przedłuża i zwiększa intensywność euforii, powodując jednocześnie jeszcze większą szkodliwość wdychania oparów.

Małe dawki z czasem przestają wystarczyć. Przejawia się to napięciem, lękiem, poczuciem bycia chorym, gorszym. Pojawia się ból głowy, bezsenność i brak apetytu - szuka się wówczas coraz silniejszych środków odurzających.

Wdychanie wprowadza do krwioobiegu trujące związki chemiczne, które uszkadzają trwale mózg, szpik kostny, wątrobę, nerki i płuca.

Opary prowadzą do zniszczenia naskórka. Działanie na przewód pokarmowy powoduje w pierwszym stadium utratę łaknienia i spadek masy ciała.

Badania dowiodły, że wdychanie powoduje uszkodzenie chromosomów, a także szacuje się, że około 350 000 komórek mózgowych zostaje za każdym "odlotem" zniszczonych, funkcjonowanie pozostałych ulega zaburzeniu. Z czasem zniszczenia stają się nieodwracalne gdyż komórki mózgowe nie regenerują się.

Środki wziewne

Zatrzymana zostaje kontrola mózgu nad biologicznym i psychicznym funkcjonowaniem człowieka. Pojawiają się trudności w kontroli mowy i koordynacji ruchów, zamglenie, lub podwójne widzenie, szum w uszach, trudności w koncentracji, dreszcze, drgawki, bóle mięśni, ból w klatce piersiowej, poszerzone źrenice i ślinotok.

Substancje wziewne uszkadzają szpik kostny, oraz zaburzają wytwarzanie komórek krwi co w najlepszym wypadku prowadzi do anemii.

Używanie środków wziewnych, może prowadzić do śmierci!

Wdychanie grozi śmiercią już przy pierwszej próbie.


  1. Wdychanie niektórych środków powoduje wewnętrzne opuchnięcie gardła i krtani, następuje więc uduszenie.
  2. Wdychanie jest szczególnie niebezpieczne w krótkim czasie po posiłku - grozi uduszeniem się we własnych wymiotach.
  3. Śmierć grozi w momencie, gdy zaburzone zostaną funkcje komórek mózgowych, odpowiedzialnych za pracę serca, płuc wątroby czy nerek.
  4. Wdychanie prowadzi często do utraty przytomności, głowa wdychającego opada na chusteczkę czy gazę nasączoną lotnym rozpuszczalnikiem, w efekcie czego wdychany jest czysty związek, a z braku dopływu tlenu następuje uduszenie.


GRY i ZABAWY
Jeśli szukasz jakichś dodatkowych informacji skorzystaj z tej podstrony. Zadaniem MultiWyszukiwarki jest zgromadzinie w jednym miejscu najpotrzebniejszych w poruszaniu się po Internecie elementów, tak by dotarcie do dowolnej informacji było jak najprostsze.
WARTO ZAJRZEĆJeśli spodobał ci się ten serwis, możesz umieścić u siebie link, lub baner do tej strony.
szablony stron