Ustawianie MultiWyszukiwarki jako strony startowej w przeglądarce Opera

Aby ustawić Multiwyszukiwarkę jako stronę otwieraną razem z Operą wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz MultiWyszukiwarkę i zamknij inne karty. Następnie po lewej stronie, na samej górze przeglądarki znajdziesz przycisk Menu Opery.
2. Kliknij go i z rozwiniętej listy wybierz pozycję Ustawienia3. Na karcie, która się otworzy znajdziesz w grupie "Po uruchomieniu przeglądarki", opcję "Otwórz wybraną stronę lub zestaw stron" i pozycję "Wybierz strony". Kliknij w ten napis.


4. Następnie w polu "Dodaj nową stronę" wpisz adres http://multiwyszukiwarka.pl, lub jeśli MW jest aktualnie jedyną otwartą stroną wciśnij przycisk "Użyj bieżących stron", potwierdź OK i ...GOTOWE!